VÅR
MUSIKK

Målet er å løfte nordnorske musikkartister og knytte dem sterkere til Nord-Norge. Gi artister en scene, gi dem muligheten til å bygge CV og skape et lokalt fundament som nåværende og fremtidige musikere kan bygge videre på innenfor sjangeren vi vektlegger.

VÅR
KUNST

Målet er å skyve by-atmosfæren i Tromsø i en kunstnerisk retning, ved å skape ti gate-kunstverk hvert år i 5 år frem mot 2025 ved å invitere nord-norske og internasjonale kunstnere. Sette opp kunstutstillinger og digital kunst som har røtter i hiphop-kulturen.

VÅR
DANS

Målet er å gjøre ArcticJam til en anerkjent internasjonal hiphop-gathering ute i arktiske naturomgivelser. Få verdens største dansekunstnere opp til Nord-Norge for å konkurrere, skape aktiviteter for barn og unge og å tiltrekke regionale nord-norske hip-hop dansere til å skape en sterkere hiphop kultur.

Fremtidige mål i 2022

1.

ArcticJam skal avholdes i kjente arktiske natur områder og skape en unik visuell opplevelse utenfor normalen som kan deles i samhold med andre.

2.

ArcticJam vil sendes via strømmekanaler og bli sett av publikum fra alle verdens kontinenter, vi vil også fortsette å bygge sitt internasjonale renomme ved siden av nasjonal TV (NRK) profilering og visning.

3.

ArcticJam skal fortsette å være møteplass ikke bare for lands regionen, men også artister fra ett mangfold av land som deler sin kultur og kunst

4.

ArcticJam er og forblir et knutepunkt for kulturskaping, hvor vennskap og nettverk skal etableres gjennom seminarer, det skal ha en positiv effekt for fremtiden av kulturprosjekter i Nord-Norge innen hiphop kultur.

5.

ArcticJam skal få landsdekkende media omtale i 2022.

6.

ArcticJam skal være 100% gratis for barn og ungdom slik det har vært alle år, i tråd med vår ideologi, dette er for å dyrke frem en ny generasjon til kulturen.

INTRODUKSJON

2017 - 2019

De tre første årene hadde ArcticJam over 1000 deltakende barn og unge. Festivalen er bygd opp over tid, fokuset på unge mennesker er grunnmuren vi bygger festivalen på. Gjennom disse årene har vi hatt en jevn økning i deltagere og kvalitet. Vi eksponerte unge dansere for profesjonelle dansere fra hele Norge, arrangert flere ti talls workshops, konkurranser og andre aktiviteter for å inspirere unge dansere. ArcticJam har også gjennom DanceLab jobbet i hele Nord-Norge for å skape dansemiljøer i dansernes nærmiljø. Resultatet har blitt at ildsjeler fra rurale strøk har reist til Tromsø en gang i året for å ta med unge dansere til ArcticJam. Barn og unge har skapt egne dansegrupper i løpet av disse tre årene og vi har veiledet gruppene slik at de kan vokse videre. I løpet av denne tiden har det også blitt etablert god kontakt med et titalls lokale private aktører som ser arbeidet vi gjør, de har bidratt med støtte, gaver til barn og unge, fasiliteter og promotering. Sammendrag av ArcticJam 2019 finner du HER. Vi brukte de tre første årene for å etablere oss i Tromsø blant barn og unge, neste naturlige steg: få det internasjonale miljøet til Tromsø i 2020, men så kom pandemien, det stoppet ikke ArcticJam.

ArcticJam 2020

ArcticJam 2020 satte Tromsø og Nord-Norge på det globale kartet innen Hiphop festivaler (NRK reportasje HER).

På svært kort varsel digitaliserte vi festivalen på grunn av Covid-19 pandemien, som da var i en tidlig og usikker fase. Vi kom i kontakt med Media Event og Benzin som tok utfordringen med å lage et digitalt jam (behinde the scenes video lenger ned på siden), vi ble mer enn fornøyd med produksjonen og har samarbeidet med dem siden.

Vi hadde deltakere fra alle kontinenter som deltok i vår digitale konkurranse (som bl.a. avisen ITromø streamet) med 132 deltakere fra alle kontinentene, dette ble svært godt mottatt av både seere, musikere og dansere. Selv-innsendte kvalifikasjoner kan ses på #arcticjam2020 på Instagram. Hele finalen kan ses ved å trykke HER.

I 2020 tiltrakk ArcticJam seg store aktører innenfor internasjonal Hiphop, det er ble blant annet opprettet samarbeid med andre festivaler, Outbreak og The Legits fra Slovakia, Catch Tha Flava fra Polen, disse samarbeidene har vi fulgt opp siden og planlegger kulturutveksling med barn og unge til disse landene. Lokalt er ArcticJam også lagt merke til da både @Tromsolove og @visittromso på Instagram gjerne deler innholdet til festivalen, dette tiltrekker mange lokale aktører. I 2020 etablerte festivalen et godt forhold til Barentssekretariatet som har hjulpet oss med å knytte enda sterkere bånd til den arktiske regionen samt

eksponere region via festivalen, vi har gode samarbeidspartnere på russisk side som gir oss tilgang på musikere, graffiti artister og dansere fra den arktiske regionen i Arkhangelsk, Russland. De har hjulpet oss svært mye digitalt, på grunn av Covid-19 innreisebestemmelser.

ArcticJam 2021

ArcticJam 2021 ble suksessen fra året før fulgt opp, internasjonale stjerner danset på toppen av Fjellheisen, under åpen himmel. I finalen var det en 2 mot 2 konkurranse med deltagere fra over 10 nasjoner. Fra å være en delvis digital festival i 2020, klarte vi i 2021 å gjennomføre etter beste evne et fysisk arrangement. Vi er stolte over at vi fant løsninger innenfor smittevernreglene som tillot oss til å arrangere en etterlengtet hiphop festival i en ellers vanskelig tid for kunstnere og frilansere. Finalen ble streamet gjennom Vimeo som videre ble linket til flere strømmetjenester verden over. Artistene på ArcticJam hjalp til med å eksponere festivalen gjennom sine til sammen flere hundre tusen følgere på forskjellige plafformer, dette sikrer oss kvalitet også i fremtiden. Hele finalen kan ses ved å trykke HER.

ArcticJam forvandlet også bybildet i august med 10 kunstverker plassert i hjertet av Tromsø (link til graffiti-kart, trykk HER). ArcticJam fikk internasjonal oppmerksomhet for vår streaming produksjon som ble sendt fra på toppen av Fjellheisen. Dette resulterte i ti tusenvis av klikk, seere og samhandlinger på sosiale medier. Oppskriften med hiphop kultur blandet med nordnorsk natur genererte enormt mye samhandlinger både sosialt og gjennom sosiale medier. Gjennom uken festivalen ble holdt var samhandlingene fra 10-40 tusen pr dag, dette til tross for at profilene @arctic_jam og @_dancelab_ på Instagram har rundt 1000 følgere. Barentssekretariatets samarbeid fortsatte også i 2021, flere kunstnere kom fra utlandet til Tromsø. Det var fortsatt innreisebestemmelser fra Russland. Dette resulterte i at vi utvekslet workshops for barn der russiske instruktører underviste nordnorske barn og motsatt, i det digitale universet. Fra russisk side gjorde de også en utrolig god jobb på graffiti delen til festivalen og vi kunne stille ut digital kunst som ble laget på russisk side og streamet til Tromsø og verden.

Under festivalen var det to dager med rap/hiphop/rnb konserter for store og små.

ArcticJam 2021

ArcticJam 2022 skal fortsette med hovedingrediensene: Hiphop og nordnorsk natur. Planen er å ha med våre trofaste samarbeidspartnere, ArcticJam jobber også med å få NRK til å eksponere festivalen gjennom sine kanaler. 2021 konkurrerte dansere på fjellet, juli 2022 blir det på kysten, Sommarøy er det perfekte stedet for festivalen. Det er blitt etablert et nytt samarbeid med Lodek, Polen som blir en viktig støttespiller i 2022. Vi skal overføre kunnskap og ideologi for å arrangere et kvalifikasjons jam i Polen, der vinnere kommer til Tromsø i juli. Samarbeidet er satt i gang og ordføreren av Lodek har besøk Tromsø for å etablere samarbeidet.

1. Kirkens Bymisjon - Parkgata 22

Darya Kudari
Julia Ciesielczyk

2. Tvibit - Parkgata 27

Jedrzej Borkiewicz

3. Tromsø Mikrobryggeri & Balthazar Vinbar - Storgata 78

Nawer

4. Morgenvegen 2

Julia Ciesielczyk & Jedrzej Borkiewicz

5. Berg Betong AS - Stakkevollvegen 1

MAWA

6. Dramsvegen 116

Anonymous artist

7. Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7

Anonymous artist

8. Veita Shopping, Storgata 102

On the 19th and 20th of August, Iliya Bardak and
Artyom Khazanov (Arkhangelsk) are creating
digital street art from 09:00 - 18:00, livestreamed
from Murmansk at the Veita Shopping café

Effekten av ArcticJam

ArcticJam har skapt en felles plattform for deltagelse og utfoldelse av Hiphop kultur. Antallet egenorganiserte barnegrupper har gått fra ingen til syv gjennom de årene festivalen har eksistert. Barn og unge har uttrykt at det er motiverende å se fra til en slik årlig samling, de samles på jammet for å konkurrere, lære av sine forbilder og får seg nye venner. Samtidig har antall unge dansere i Hiphop sjangeren økt som en potensiell årsak av vårt arbeid. Det er også lagt inn arbeid for kurs og opptrening av lokale instruktører i og utenfor Tromsø, der miljøene er enda mindre enn i Tromsø. Vi kan se tydelig effekt i hiphop miljøet i Nord-Norge.Utenfor landsdelen er også ArcticJam blitt et kjent navn, både sør i Norge, ellers i Europe og til dels verden, vi ser effekten av å kombinere vår unike natur med en subkultur som har blitt svært populær i nyere tid, Breakdance (Breaking) er også på OL programmet i Paris OL 2024. Vi som organiserer festivalen har god kjennskap til miljøet i og utenfor EU, det kommer stadig spørsmål om Tromsø og ArcticJam, vi har observert at deltagere ser på Tromsø som en spennede by å besøke, samtidig nevner de at det er imponerende at Hiphop miljøet eksisterer så langt nord i verden.

Gjennomføring 2022 på nasjonal TV (NRK) 

2022 vidreutvikler vi vårt artkiske profil med natur. NRK sport har gitt oss anbud på visninsrettighet til 50 000 Nok for å utvikle vårt produkt og kulturelle begivenhet. ArcticJam til neste nye naturlige steg, fortsette å rotfeste Arktisk natur fra vår region mikset med kunst og kultur som skal vises på nasjonal TV. Lovord og kredibilitet innad miljøet nasjonalt og internasjonalt samt kontinuitet fra sponsorer og støttespillere gir oss sikkerhetsnettet vi trenger for å kunne øke budsjett og ambisjoner for utviklingen av vårt produkt til større skala. Vi har vokst med ArcticJam over 5 år hvor byggestener er blitt lagt og kunnskap, nettverk og erfaring opparbeidet.

Internasjonalt samarbeid: for barn og ungdom 

Vi har startet samarbeid og dialog med non profits, akademiske skoler og danseskoler i regioner i Russland og Polen der tilbud for barn innen dans er veldig begrenset eller ikke-eksisterende, slik som vår region er med hensyn til befolkningstetthet og størrelse. Vi føler dette er naturlige samarbeidspartnere for kulturell utveksling innenfor barn og ungdom. Gevinsten ved å arbeide mot målsetningen er å gi barn og ungdom opplevelser og en utviklings plattform som kan gi positiv innvirkning på miljøene vi driver i. ArcticJam kan ikke bare handle om artister og være møte punkt for kunst, kultur og utvikling, vi som artister og hiphop aktører har ett samfunnsansvar gjennom ArcticJam for å hjelpe og inspirere en ny generasjon til å skape Hiphop kultur for fremtiden. Vi

arbeider med følgende organisasjoner: Padew assosiation of initiatives i Polen, NGO rainbow for life, Arkhangelsk i Russland.

Arktisk Natur

Publikum/deltaker opplevelsen blir bedre når vi benytter den vakre arktiske naturen som møtepunkt under ArcticJam. Vi har visst frem nordnorske fjell i 2021, i 2022 satser vi på kysten, vi tror det vil gi oss unike muligheter både for transport fra Tromsø sentrum og publikumsopplevelsen vil bli helt ulikt alt annet. Målet er å kunne vise frem Sommarøy gjennom å arrangere ArcticJam 2022 finale battle ute på brygga ved Sommarør Arctic Hotel. Med Breakdance/Hiphop i hovedfokus, midt i perlen av nordnorsk kystnatur har vi sterk tro på at eksponeringen og interessen vil bli stor gjennom vår streaming og sosiale media. ArcticJam har følgere fra hele verden, disse vil vi invitere fysisk eller digitalt til å se arrangementet rammet inn av nordnorsk natur.

Internasjonal strategi 

Den digitale online kvalifikasjons konkurransen er vår hovedstrategi for å nå ut til hele verden. Deltagerne må selv legge kvalifikasjons videoer av sin dans på sosiale medier som er direkte linket til våre kontoer. Videoene blir rangert av profesjonelle breakere og 16 lag vinner seg en plass til ArcticJam online kvalifikasjon live konkurranse. I 2020 deltok 66 lag (til sammen 132 dansere), dette ga oss stor oppmerksomhet over hele verden og på det meste hadde vi 70.000 samhandlinger på 24 timer. I 2022 vil vi også arrangere et slikt online arrangement. Etter to år med slike kvalifikasjons arrangmeneter, har ArcticJam fått flere store internasjonale samarbeidspartnere, andre “jams” som deler informasjonen vår ut til sine følgere i sine respektive land.

Vi har også god erfaring med å direkte sende graffiti artister, som maler kunstverk på andre steder i verden som vises under hele ArcticJam. Til nå har vi hatt flere skapelses prosesser sendt direkte fra Russland

Flere av løsningene rundt direkte sending og bruk av internett som brobygger over landegrenser har vi lært oss gjennom pandemien. Disse erfaringene vil vi ta med oss videre, det er mer bærekraftig for å for eksempel ha en kvalifikasjon med mange dansere digitalt, en annen fordel er at vi når veldig mange flere dansere gjennom internett.

Nasjonal/lokal strategi

Satse på lokale artister, dansere, graffiti artister og samarbeidspartnere.

Bruke lokale og nasjonale nettverkt gjennom danse/hiphop miljøet.

 

Vi starter alltids med å rekruttere lokalt og nasjonalt til ArcticJam.

Det lokale hiphop miljøet er en naturlig del av hele festivalen og vi kan henvise med flere lokale rappere på våre konserter. Vi har som mål å gi flest mulig lokale artister en scene å vise kunsten sin på, enten det er musikere, dansere eller graffiti artister. Våre viktigste samarbeidspartnere er også flere av hjørnestensbedriftene i Tromsø.

Media strategi 

ArcticJam har i flere år jobbet med Media Event og Benzin.

De har lært mye av oss, vi har lært mye av dem, dette sikrer god kommunikasjon og en felles forståelse om hvordan vi vil at produktet skal se ut. De sikrer også profesjonalitet på høyeste nivå og syns selv ArcticJam er spennende og lærerikt å jobbe med.

Som nevnt tidligere bruker vi store nasjonale og internasjonale nettverk som er opparbeidet gjennom 6 år med ArcticJam. Produsentene av

ArcticJam: Jarl-Tore Helmobakk, Ania Helmobakk og Bjørn-Tore Hilmarsen er selv dansere og dette gir oss en fordel når vi arrangerer festivalen i 2022 for sjette gang.

Det Kulturelle innholdet (dans, musikk og kunst) i 2022

5 nye street art kunstverk

5 nye street art kunstverk av kunstnere skal utføres av ArcticJam´s gjeste artister Hvorav totalt 15 kunstverker har smykket Tromsø by mellom 2021-2022 via ArcticJam.

3 konserter avholdes med 14 artister

3 konserter avholdes med 14 artisterHvorav totalt 28 musikk artister har opptrådt i Tromsø mellom 2021-2022 via ArcticJam.

1 Battle utføres med 36 internasjonale dansere

1 Battle utføres med 36 internasjonale danseresom skal streames ut på verdensbasis med totalt 32 artisterHvorav ArcticJam har hatt over 100 000 seere via vårs live stream portal og nådd publikum fra alle kontinenter

8 Barne og ungdoms verksted utføres for 300 barn

8 Barne og ungdoms verksted utføres for 300 barn  deltakende med voksneHvorav siden 2017 har ArcticJam utført gratis verksteder for over 1000 barn og ungdom 

SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER  ÅR 2017-2022

Tvibit

Ark Bokhandel Tromsø

Tromsprodukt

Radisson Blu Hotel

Tromsø Bibliotek

Yonas Pizzeria

Kirkens Bymisjon

Bardus

Peppes Pizza

Filmhuset

TGR Flying tiger

BarnasHus Tromsø

Avis

Egon

Aurora Fokus Kino

ToysRus

ÓLearys

 DanceLab/DansensHus

SNN Samfunnsløftet

Tromsø Kommune 

Samt en legion med herlige ildsjeler og frivillige.

SLUTT NOTE

Vi som arrangører er alle dansere og jobber innfor dette feltet. Vi har i lang tid sett behovet for en slik kulturell tiltak nord for polarsirkelen. Fra første år har dette vært en suksess, listen over profesjonelle artister som har deltatt på vår ArcticJam er blitt lang. Besøkstallene og lokal støtte viser også at dette er noe byen og Nord-Norge trenger og nyter godt av. Ideologien veier tungt der vårt ønske er å skape et bærekraftig miljø i regionen som kan videreføres kunst og kultur til neste generasjon.